Trip 19 FRKML-LogoFullscreen-Logo
Boarnsterhim: 53.095933, 5.834387
Heereveen: 52.961551, 5.920902
Leeuwarden: 53.202229, 5.796034
Gaasterlân-Sleat: 52.970399, 5.790391
Súdwest-Fryslân: 53.032497, 5.659043
Skarsterlân: 52.898839, 5.583474
Weststellingerwerf: 52.876321, 6.006827
Harlingen: 53.175066, 5.417971
Lemsterland: 52.844065, 5.711644
Leeuwarderadeel: 53.260631, 5.758453
Ferwerderadiel: 53.337674, 5.823678
Het Bildt: 53.277281, 5.661588
Menameradiel: 53.217420, 5.661253
Franekeradeel: 53.184876, 5.531771
Littenseradiel: 53.107787, 5.588033